-- Βρασμός Ζυθογλεύκους & Προσθήκη Λυκίσκου

7 December 2013
7 December 2013

Βρασμός Ζυθογλεύκους & Προσθήκη Λυκίσκου


rsz__mg_8309

Ο βρασμός του ζυθογλεύκους διασφαλίζει την αποστείρωση του και κατά συνέπεια, αποτρέπει την μεταφορά επιμολύνσεων από τη βύνη. Κατά την διάρκεια του βρασμού γίνεται η προσθήκη του λυκίσκου, ο οποίος συνεισφέρει στο άρωμα και στην πικρή γεύση της μπύρας.

Ανάλογα με την ποικιλία του λυκίσκου και το χρόνο προσθήκης του, καθορίζεται η οργανοληπτική συνεισφορά του στο τελικό προϊόν. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του βρασμού κροκκιδώνονται ασταθείς πρωτεΐνες και μειώνεται το Ph του ζυθογλεύκους, ενώ με τον ατμό συμπαρασύρονται ορισμένα συστατικά με αρνητική οργανοληπτική συμπεριφορά, με κυριότερα τις πρόδρομες ενώσεις του διμέθυλο- σουλφίδιου (DMS) .

rsz__mg_8309

Μετά την ολοκλήρωση του βρασμού, το αποστειρωμένο ζυθογλεύκος φυγοκεντρείται σε ένα δοχείο με ειδικό γεωμετρικό σχήμα (Whirlpool). Σκοπός της φυγοκέντρησης είναι η φυσική διαύγαση και η απομάκρυνση από το ζυθογλεύκος, όλων των στερεών υπολειμμάτων που δημιουργήθηκαν με το βρασμό και την προσθήκη του λυκίσκου.

H εισαγωγή του ζυθογλεύκους στο δοχείο, γίνεται εφαπτομενικά με σκοπό τη δημιουργία κυκλικής κίνησης εσωτερικά. Η συγκεκριμένη κυκλική κίνηση αναγκάζει τα στερεά υπολείμματα που διαθέτουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος, να οδηγηθούν προς το κέντρο του Whirlpool δημιουργώντας ένα κώνο, γεγονός που επιτρέπει την απομάκρυνση του διαυγούς ζυθογλεύκους από μια έξοδο που είναι τοποθετημένη στην περίμετρο του δοχείου.

rsz__mg_8309

Στη συνέχεια το διαυγές ζυθογλεύκος, η θερμοκρασία του οποίου πλησιάζει τους 100ο C, ψύχεται στους 12 -16ο C, με τη χρήση ενός πλακοειδούς εναλλάκτη και οδηγείται στις δεξαμενές ζύμωσης.-- Leave a comment

Your email address will not be published. Website Field Is Optional