-- Τυποποίηση

7 December 2013
7 December 2013

Τυποποίηση


rsz__mg_8309

Τυποποίηση είναι η διαδικασία μεταφοράς της μπύρας από τις δεξαμενές φύλαξης σε φιάλες ή βαρέλια, προκειμένου να διατεθεί στην αγορά.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ο μεγαλύτερος εχθρός της μπύρας είναι το οξυγόνο.

Γι’ αυτόν το λόγο η εμφιάλωση πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου η μπύρα κατά την μεταφορά της στις φιάλες να μην έρθει σε επαφή με το οξυγόνο.

Ταυτόχρονα η διαδικασία εμφιάλωσης πρέπει να γίνεται σε συνθήκες αποστείρωσης, καθώς η παρουσία μικροοργανισμών μπορεί να επιμολύνει την μπύρα και να δημιουργήσει ανεπιθύμητες ζυμώσεις στη φιάλη, με συνέπεια την οργανοληπτική υποβάθμιση του προϊόντος.



-- Leave a comment

Your email address will not be published. Website Field Is Optional