-- Φιλτράρισμα

7 December 2013
7 December 2013

Φιλτράρισμα


rsz__mg_8309

Με το φιλτράρισμα επιτυγχάνουμε αφενός τη σταθεροποίηση της γεύσης της μπύρας και αφετέρου τη διαύγεια και τη λαμπρότητα της. Σημειώνεται ότι δε φιλτράρονται όλοι οι τύποι της μπύρας, καθώς ορισμένες ωριμάζουν στις φιάλες αφιλτράριστες.

Το φιλτράρισμα επιτρέπει την απομάκρυνση των στερεών και των ζυμών από την μπύρα. Ανάλογα με το πορώδες του φίλτρου, είναι δυνατή η απομάκρυνση όλων των μικροοργανισμών που πιθανώς μπορούν να αλλοιώσουν την γεύση της μπύρας (αποστειρωτικό φιλτράρισμα).-- Leave a comment

Your email address will not be published. Website Field Is Optional